Her er en række vigtige ting man bør være opmærksom på inden man får besøg af skorstensfejeren, så bliver det nemmere for både Dem og deres Skorstensfejer.

Først omkring Corona-situationen!

Vi kører fortsat ud og arbejder, så længe at vi må. Vi tager de sundhedsforbehold som sundhedsstyrelsen stipulerer. Vi er i kontakt med myndighederne løbende, og det vigtigt at understrege at vi heldigvis ikke er blevet pålagt at lukke vores firma ned, da vi er meget få skorstensfejere og vi følger sundhedsstyrelsens råd. Hver privatansat skorstensfejer arbejder alene ude i ”marken” som alle andre håndværkere. Vi vil ikke have mere kontakt med folk end når vi møder dem andre steder, når vi handler ind, bruger de samme indkøbsvogne mm. osv.

Vi tager naturligvis hensyn og holder afstand. Hvis der er nogen i husstanden som er i karantæne eller syge, udsætter vi, eller aftaler et andet tidspunkt i fremtiden. Ellers har vi sprit, og handsker i bilerne. Vi skifter både handsker og bruger håndsprit både før og efter hvert besøg.

Vi siger også i øjeblikket nej tak til kaffe og brød - men vi vil gerne have det til gode ;-) Vi bruger vores sunde fornuft, og får dagen til at glide, indtil vi høre andet fra myndighederne.

 

 • Aftal Evt. en tid med skorstensfejeren. Måske få en nabo til at åbne eller De kan lægge en nøgle hvis ingen er hjemme. Skorstensfejeren skal ind til alle ildsteder. Er der ikke nogen hjemme, ring straks i dag og aftal tid eller aftal hvor nøgle kan hentes, eller nøgle bedes anbragt.

 • De kan ringe direkte til den skorstensfejer der har været hos dem, og aftale ny tid inden for normal arbejdstid. Dette fremgår af SMS, mail eller den lille besøgsseddel fejeren har lagt hos dem.
 • Der må ikke være fyret op i pejs, brændeovn eller pilleovn den dag skorstensfejeren kommer.
 • Har De åben pejs, skal spjældet være lukket under fejningen.
 • Har De brændeovn, skal alle luftindtag og låger være lukket under fejningen.

 • De bedes venligst tilse at adgang til skorsten, ildsted, renselåger m.v. er fri.
  Stil aldrig noget brandbart foran skorstenens renselemme - dette kan være meget farligt ved evt. en skorstensbrand.
 • Sørg for at tætningsbånd omkring røgrør og låger altid er tætte.

 • Afdækning omkring de steder skorstensfejeren skal servicer, tilrådes.

 • Hvis skorstenen er indrettet til at renses fra toppen, skal der være tilfredsstillende adgangsmuligheder til skorstenen.

 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra loftet, bør der være gangbro og lys ved skorstenen.

 • Hvis skorstensfejeren skal på loftet, og loftlemmen er malet hvid eller anden sart farve, er det en god ide for både Dem og skorstensfejeren at tage loftlemmen af og evt. stille en stige klar, da de fleste loftlemme ikke er særlige skorstensfejervenlige.

 • Vedligehold jævnligt renseklapper/bundpropper/renselemme ved at løsne disse en gang imellem, så de ikke ruster fast.

 • Har De planer om at male Deres renselem, er det en god ide at tage den af inden maling, og lade den tørre inden De sætter den på igen, da den ellers vil lime sig fast.

 • Afgang og tilgang af ildsteder og skorstene skal anmeldes til den lokale
  Skorstensfejermester.

 • Husk også at give besked til skorstensfejermesteren, hvis de har lavet ændringer, eks byttet deres  "gamle" brændeovn / fyringsanlæg  ud med en ny.

 • Man har som husejer selv ansvaret for at vedligeholde røgvenderplader, slid-bare dele, tætningsbånd mm. i selve ildstedet, skorstenen og installationen. Disse bliver med tiden slidt og skal gerne kunne holde til at Skorstensfejeren rør ved det uden at det går i stykker.

 • Det er ejer/bruger, der er ansvarlig for vedligeholdelse af røgrør og ildsted. Skorstensfejeren påtager sig ikke ansvar for tilsodning, der skyldes utætheder ved røgrør, samlinger og renselemme.

 • Skorstensfejeren hjælper gerne med råd og vejledning.

 • Hårdt vejr, sne og stærk regn kan hindre os i at nå Dem på den adviserede dag.

 • Husk at melde flytning til skorstensfejeren, til brug ved ændring af mobil nr/mail. Eller hvis der kommer nye mobil nr/mail i husstanden.

Læs om vores privatlivspolitik ved at klikke her

Med venlig hilsen
Skorstensfejeren