Skorstensfejermestre i Holstebro Skorstensfejerdistrikt årstal inddelt fra 1918 og frem til nu.

"Historie oversigten" over de Skorstensfejermestre der har haft ansvaret for Holstebro Skorstensfejerdistriktets ildsteder og skorstene igennem de sidste små 100 år og til nu.

Skorstensfejremestre i Holstebro Skorstensfejerdistrikt årstal inddelt.

(Med tillidsposter yderligere i parentes)

 

1918 - 1925 Edvard Jensen

(Tidligere forbundsformand for svendene)(Tidligere oldermand for Skorstensfejerlauget)

(Tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Skorstensfejerlauget) 

 

 

 

1925 - 1946 Olaf Broden

(Tidligere viceoldermand)(Tidligere odermand for Skorstensfejerlauget)(Tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Skorstensfejerlauget) 

(Tidligere formand for byens tekniske skole)

(Hovedbestyrelsen i Holstebro Industri- & Håndværkerforening 1934 -1936)

(Tidligere brandinspektør i Holstebro)

 

 

 

1946 - 1972 Marius Christensen

(Tidligere formand for amtsklub for skorstensfejermestre)

 

 

 

1972 - 1981 Ib Thorninger

 

 

 

1982 - 2004 Jørn Klein Rasmussen

(Tidligere formand for amtsklub for skorstensfejermestre)(Tidligere i festudvalget i skorstensfejerlauget)

 

 

 

2004 - Nuværende  Michael Klein Rasmussen 

(Tidligere formand for svendenes amtsklub)

(Nuværende Sekretær for "Midt Vest klub" for Skorstensfejermestre.)

(Nuværende Hovedbestyrelsesmedlem i Skorstensfejerlauget 2014 - nu, herunder sidder bla i kvalitetssikringsudvalget samt IT udvalget)

 

Billedet herunder med fhv Skorstensfejermester Jørn Klein Rasmussen 1982 - 2004