Det siger loven

Henvisning med link til udvalgte områder der berører ildsteder og skorstene.

Brændeovnsbekendtgørelsen

Skorstensfejeren foretager brandpræventivt tilsyn i forbindelse med skorstensfejningen.
Ved disse tilsyn sørger vi for, at skorstene og ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler iht ovenstående lovgivning mm. Skorstensfejeren er forpligtet til at påtale fejl og mangler. Disse indberettes til kommunalbestyrelsen, såfremt de ikke bliver rettet efter påtale.

Reglerne bliver af og til lavet om og revideret.

Ring til Skorstensfejermester Michael Klein Rasmussen for mere information og tvivls-spørgsmål.

Tlf. 2525 0030

Vigtigt at vedligeholde sin installation

Vigtigt at vedligeholde sin installation