Skorstensfejen i Holstebro dækker:

Holstebro, Mejrup, Mejdal, Borbjerg, Hvam, Skave, Hogager, Tvis, Nørre Felding, Krunderup, Naur, Sir, Idom, Råsted og opland. (Gammel Holstebro kommune)

I Danmark er det vedtaget ved lov, hvis man har skorstene med ildsteder tilsluttet, skal disse efterses og renses af uddannede skorstensfejere, bla. så skorstensbrand og forgiftningsfare mm. undgås.

Holstebro Skorstensfejerdistrikt er en privat, veletableret og moderne virksomhed, med en fast samarbejdsaftale med Holstebro kommune om lovpligtig skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn. 

Skorstensfejermesteren skal have fagets mesterskole og have selvstændig virksomhed samt de fornødne antal folk ansat til at løse opgaven.

Skorstensfejermesteren har så ansvaret for at alle borgere i hans distrikt for serviceret deres skorstene/ildsteder ifl loven.